همکاری با ما

فرم همکاری با مجموعه تعمیر کن !

اگر در زمینه تعمیر انواع لوازم خانگی تخصص دارید ، با تکمیل فرم زیر و پس از تایید مدیریت به مجموعه بزرگ تعمیر کن بپیوندید .

تماس بگیرید