خطاهای ماشین لباسشویی دوو

اشتراک این پست :

آشنایی با ارورهای ماشین لباسشویی دوو

 

F1 – ماشین لباسشویی عملیات شستشو را شروع نمی کند.

دلایل احتمالی این کد خطا عبارتند از معیوب بودن قفل یا قفل درب، شکستگی برد کنترل، یا خرابی منبع تغذیه. برای حل این مشکل، سعی کنید قفل و قفل در را از نظر آسیب یا ساییدگی بررسی کنید.

اگر به نظر می رسد وضعیت خوبی دارند، سعی کنید دستگاه را با جدا کردن آن از منبع تغذیه برای چند دقیقه قبل از وصل کردن مجدد و امتحان مجدد، تنظیم مجدد کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، ممکن است لازم باشد با یک تکنسین حرفه ای تماس بگیرید تا مشکل را تشخیص داده و برطرف کند.برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیر کن استفاده کنید.

F2 – تخلیه نکردن ماشین لباسشویی

این کد خطا معمولاً نشان دهنده مشکلی در سیستم زهکشی است، مانند گرفتگی شلنگ تخلیه یا مسدود شدن فیلتر پمپ. برای حل این مشکل، شلنگ تخلیه را از نظر پیچ خوردگی یا گرفتگی بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی به دستگاه و سیستم تخلیه وصل شده است. همچنین باید فیلتر پمپ را که معمولاً در پایین دستگاه قرار دارد، تمیز کنید تا هرگونه زباله یا انسداد از بین برود. برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

F4 – ماشین لباسشویی آب را تخلیه نمی کند

این کد خطا مشابه F2 است و به طور معمول نشان دهنده مشکل در سیستم زهکشی است. شلنگ تخلیه و فیلتر پمپ را همانطور که در بالا توضیح داده شد بررسی کنید و همچنین مطمئن شوید که پمپ تخلیه به درستی کار می کند.

اگر زمانی که دستگاه در حال تلاش برای تخلیه آب است صدای زمزمه شنیدید، این می تواند نشان دهنده مشکل در موتور پمپ تخلیه باشد. برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

IE – خطای ورودی آب

این کد خطا نشان دهنده مشکلی در منبع آب است، مانند گرفتگی دریچه ورودی آب یا خرابی سنسور فشار آب. دریچه ورودی آب را برای هر گونه علائم آسیب یا گرفتگی بررسی کنید و مطمئن شوید که منبع آب دستگاه به درستی کار می کند. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، ممکن است لازم باشد دریچه ورودی آب یا سنسور فشار را تعویض کنید. برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

ارورهای ماشین لباسشویی دوو

OE – بدون تخلیه آب

این کد خطا مشابه F2 و F4 است و نشان دهنده مشکل در سیستم زهکشی است. شلنگ تخلیه، فیلتر پمپ و پمپ تخلیه را همانطور که در بالا توضیح داده شد بررسی کنید.

UE – ماشین لباسشویی تراز نیست

این کد خطا نشان می دهد که دستگاه تراز نیست و ممکن است در حین کار بیش از حد لرزش یا لرزش داشته باشد. برای رفع این مشکل، پایه های تراز را در پایین دستگاه تنظیم کنید تا صاف و پایدار شود. برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

LE – درب ماشین لباسشویی مشکل دارد

این کد خطا معمولاً نشان دهنده مشکل در قفل یا قفل در است. قفل و قفل درب را از نظر هرگونه آسیب یا ساییدگی بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی به دستگاه وصل شده اند. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، ممکن است لازم باشد قفل یا قفل در را تعویض کنید.

E2 – سرریز آب از ماشین لباسشویی

این کد خطا نشان می دهد که دستگاه در حال پر شدن بیش از حد آب است. دریچه ورودی آب را برای هر گونه علائم آسیب یا گرفتگی بررسی کنید و مطمئن شوید که منبع آب دستگاه به درستی کار می کند. همچنین ممکن است بخواهید سنسور سطح آب یا سوئیچ فشار را برای هر مشکلی بررسی کنید.

E4 – نشتی در ماشین لباسشویی وجود دارد

این کد خطا نشان می دهد که دستگاه در حال نشت آب است. شلنگ تخلیه، فیلتر پمپ و سایر اجزای سیستم زهکشی را برای هر گونه علائم آسیب یا انسداد بررسی کنید. همچنین باید شیر ورودی آب، شیلنگ‌ها و سایر اجزای سیستم تامین آب را از نظر نشتی یا آسیب بررسی کنید.

E5 – ولتاژ بالا

این کد خطا نشان دهنده مشکلی در سیستم الکتریکی دستگاه مانند افزایش یا افزایش ولتاژ است. سعی کنید دستگاه را با جدا کردن آن از منبع برق برای چند دقیقه قبل از وصل کردن مجدد و امتحان مجدد، تنظیم مجدد کنید. برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

E6 – مشکل اضطراری در ماشین لباسشویی

این کد خطا نشان دهنده یک مشکل جدی در سیستم الکتریکی یا مکانیکی دستگاه است. سعی کنید دستگاه را با جدا کردن آن از منبع برق برای چند دقیقه قبل از وصل کردن مجدد و امتحان مجدد، تنظیم مجدد کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، باید فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید و برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

E8 – خرابی موتور

این کد خطا نشان دهنده مشکل در موتور یا سیستم محرک دستگاه است. سعی کنید دستگاه را با جدا کردن آن از منبع برق برای چند دقیقه قبل از وصل کردن مجدد و امتحان مجدد، تنظیم مجدد کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

E9 – خطا در سنسور فشار

این کد خطا نشان دهنده مشکل در سنسور فشار آب دستگاه است. سنسور را برای هر گونه نشانه آسیب یا ساییدگی بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی به دستگاه وصل شده است. اگر مشکل برطرف نشد، ممکن است لازم باشد سنسور فشار را تعویض کنید.

H2 – خرابی ترموستات

این کد خطا نشان دهنده مشکل ترموستات دستگاه است. ترموستات را برای هر علامتی بررسی کنید

ns آسیب یا فرسودگی داشته باشد و از اتصال صحیح آن به دستگاه اطمینان حاصل کنید. اگر مشکل برطرف نشد، ممکن است لازم باشد ترموستات را تعویض کنید.

H4 – گرمای بیش از حد ترمیستور

این کد خطا نشان می دهد که ترمیستور دستگاه بیش از حد گرم شده است. ترمیستور را برای هر گونه علائم آسیب یا ساییدگی بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی به دستگاه وصل شده است. اگر مشکل برطرف نشد، ممکن است لازم باشد ترمیستور را تعویض کنید. برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

H5 – دمای نامناسب آب

این کد خطا نشان می دهد که دمای آب دستگاه در محدوده مشخص شده نیست. شیر ورودی آب، المنت گرمایشی و سایر اجزای سیستم گرمایش آب را برای هر گونه مشکل بررسی کنید.

H6 – در المنت حرارتی مشکل وجود دارد

این کد خطا نشان دهنده مشکل در المنت حرارتی دستگاه است. المنت گرمایشی را از نظر هرگونه آسیب یا ساییدگی بررسی کنید و از اتصال صحیح آن به دستگاه اطمینان حاصل کنید. اگر مشکل برطرف نشد، ممکن است لازم باشد المنت گرمایشی را تعویض کنید.

H8 – گرمای بیش از حد المنت

این کد خطا نشان می دهد که المنت حرارتی دستگاه بیش از حد گرم شده است. المنت گرمایشی را از نظر هرگونه آسیب یا ساییدگی بررسی کنید و از اتصال صحیح آن به دستگاه اطمینان حاصل کنید. اگر مشکل برطرف نشد، ممکن است لازم باشد المنت گرمایشی را تعویض کنید. برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

PFE – خرابی فیلتر پمپ

این کد خطا نشان دهنده مشکل در فیلتر پمپ دستگاه است. فیلتر پمپ را برای هر گونه علائم آسیب یا گرفتگی بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی به دستگاه وصل شده است. اگر مشکل برطرف نشد، ممکن است نیاز به تعویض فیلتر پمپ داشته باشید.

به طور خلاصه، ماشین لباسشویی دوو می تواند با کدهای خطا و پیام های مختلفی روبرو شود که هر کدام نشان دهنده مشکل خاصی است که باید به آن رسیدگی شود. با پیروی از راه حل ها و توصیه های ذکر شده در بالا، می توانید به راحتی اکثر خطاهای رایج در ماشین لباسشویی خود را عیب یابی و رفع کنید. با این حال، اگر مشکل ادامه داشت، برای این کار میتوانید از خدمات تخصصی ماشین لباسشویی مجموعه تعمیرکن استفاده کنید.

آخرین مطالب آموزشی

تماس بگیرید